Associació Valenciana en Defensa dels Drets Humans Mediambientals  i en contra dels Abusos Urbanístics

( Abusos Urbanístics  NO)   CIF G-53712766

Carrer Marqués de Campos 37-2,03700 Dénia, Alacant

aun@abusos-no.org  

 

Estimats Amics,

Abusos Urbanístics NO, és una associació no lucrativa establida legalment a Dénia, però l'àmbit d'acció de la qual, se n'esté per tota la Comunitat Valenciana.

Com vam prometre a l'ementada conferència, el nostre propòsit més immediat és:

·       Fer saber a les autoritats locals, regionals, nacionals i europees les dimensions i naturalesa dels problemes als quals s'enfronten els propietaris del sòl d'aquesta Comunitat.

·       Escriure i reunir-nos amb els membres rellevants del Govern Valencià amb les següents peticions:

a)    La immediata supressió dels articles i clàusules que han donat lloc a aquestes situacions abusives.

b)    La modificació urgent d'aquestes disposicions.

c)    Revisió dels casos succeïts on s'haja produït algun tipus de situació abusiva en els últims 3 anys.

·       Donar una guia i informació bàsica, no ajuda legal, de com afrontar un problema en el cas que siga afectat per la LRAU. Facilitar una llista d'advocats amb experiència en aquest àmbit per a defendre els interessos individuals de cadascú si així fóra necessari.

·       Assegurar-nos que es mantenen plenament informats tots els mitjans de comunicació d'aquesta situació.

Junta Directiva: 

Enric Climent, President: Tel 639 667 982 ( Valenciá,  Castellano, Anglés ) presidente@abusos-no.org

tahu-tahu@hotmail.com

Charles Svoboda, Vicepresident: Tel. 96 649 7879  (Anglés, Castellano, Francés) presidente@abusos-no.org

Raquel Paz, Secretaria: Tel. 627 405 667   (Anglés, Castellano) ra_paz@hotmail.com

Wilhelmina Hardee, Tesorera: Tel. 96 574 9023 (Holandés, Anglés) willyhardee@gmail.com

Per a poder sufragar les despeses legals i administratives estem demanant donatius. Suggerim un mínim de 25 € per persona o família.

Per favor, ompliu l'imprés al davall. Rendirem comptes dels diners almenys una vegada a l'any o amb major freqüència si així se'ns exigeix.

Ens agradaria molt que com a soci col·laborador ens brindeu la vostra ajuda per tal de finançar aquestes tasques però, de tota manera, agraïm que ens envieu un breu resum del vostre problema o, si en aquests moments encara no l'afecta directament, però li preocupa que en un futur l'afecte, també ens agradaria sentir-lo. No es publicarà cap cas individual sense expressa autorització de l'afectat.

Per favor envie aquest imprés a : W. Hardee, Apartado de Correos 333, 03720 Benissa,  Alacant,   o envieu-lo per correu electrònic a :   aun@abusos-no.org  

 

Nom ………………………………. Telèfon………………

e-mail……………….. ..

Quantitat entregada o transferida……………………

Els xecs o transferències es faran a : “Abusos Urbanístics NO”

CAIXALTEA Av. Madrid, 12, CALP, Alicante

Cuenta: 3045 0015 65 2025579224  IBAN: ES61 3045 0015 6520 2557 9224

Versions disponibiles en:  Alemany, Holandés, Francés, Anglés i Suec

 


Disclaimer: The information provided on abusos-no.org is not intended to be legal advice,
but merely conveys general information related to issues commonly encountered.