Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales  y en contra de los Abusos Urbanísticos (Abusos Urbanísticos  NO)   CIF  G 53712766

Calle Marques de Campo 37, 03700 Denia, Alicante
aun@abusos-no.org  

Kära fastighetsägare!

Abusos Urbanisticos NO är en officellt registrerad icke vinstgivande organisation baserad i Denia och täcker hela Valencia-regionen. Våra prioriteter är:

-         Informera myndigheter på lokal, regional, statlig och europeisk nivå om allvaret och vidden av de problem denna lag vållar fastighetsägare av alla nationaliteter.

-         Skriva till och sammanträda med de ansvariga medlemmarna i Valencia-regeringen för att:

a)    Tillfälligt upphäva applikationen av de klausuler i lagen som vållat abusiva situationer.

b)    Uppnå en snabb omprövning av dessa klausuler.

c)    Ompröva alla berörda fall från de senaste 3 åren .

-         Utveckla råd och hjälp (men inte legal rådgivning) för bästa sättet att agera om man berörs av LRAU.

-         Upprätta en lista på advokater med erfarenhet på området.

-         Hålla media aktivt informerade.

 

Styrelsemedlemmar:

Enrique Climent, Ordförande, Tel 639 667 982   (valenciano, spanska, engelska) presidente@abusos-no.org tahu-tahu@hotmail.com

Charles Svoboda, Vice Ordförande, Tel.  96 649 7879   (engelska, spanska, franska) presidente@abusos-no.org

Raquel Paz, Sekreterare, Tel. 627 405 667   (engelska, spanska) ra_paz@hotmail.com

Wilhelmina Hardee, Kassör , Tel. 96 574 9023 (holländska, engelska, tyska)  willyhardee@gmail.com

Vi vädjar om donationer för att täcka administrativa och ev. legala kostnader, och föreslår minimum €25 per hushåll.  Vi kommer att redovisa finanserna minst en gång per år. Vänligen komplettera formuläret nedan och sänd per post eller e post. Vi hoppas på ert finansiella stöd, men är i alla fall intresserade av en kort summering av de problem ni ev. har eller väntas få med dessa lagar. Inga individuella fall kommer att publiceras utan tillstånd från ägarna.

Vänligen skicka detta till: W. Hardee, Apartado de Correos 333, 03720 Benissa, Alicante , Spanien  eller e-post: aun@abusos-no.org  

Namn ………………………………. Telefon……………

e-mail………………..

Adress…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bifogat/överfört belopp……………………

Överföringar/checker skall utställas : “Abusos Urbanisticos NO”

CAIXALTEA Av. Madrid, 12, CALP, Alicante

Cuenta: 3045 0015 65 2025579224 IBAN: ES61 3045 0015 6520 2557 9224

Tillgängligt på engelska, franska, neederländska, spanska, tyska och valenciano.

Åter till hemsidan


Disclaimer: The information provided on abusos-no.org is not intended to be legal advice,
but merely conveys general information related to issues commonly encountered.