Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos
(Abusus Urbanisticos No)

Valenciaanse Vereniging ter Bescherming van de Rechten van de Mens Milieu en tegen het Urbanistische Misbruik
(Urbanistisch Misbruik Nee)  

Calle de Marques de Campos 37, 03700 Denia, Alicante  CIF G53712766
aun@abusos-no.org

 

 

Geachte Onroerend Goed Eigenaren,

Abusos Urbanisticos No is een wettelijk geregistreerde vereniging zonder winstoogmerk gesitueerd in Denia, maar het werkingsgebied beslaat de totale Communidad Valencia.

Zoals beloofd tijdens de bijeenkomst zijn wij met inmiddellijke ingang van plan:

*     Bewust maken van de lokale, regionale en nationale autoriteiten van de aard en de omvang van de problemen met de betrokken leden van de Valenciaanse Regering, teneinde te bewerkstelligen:

 

a)    Onmiddellijk opschorting van die clausules welke misbruik hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren;

b)   Herziening van al deze clausules op een zeer snelle manier;

c)    Herziening van alle misbruik gevallen in de afgelopen 3 jaar.

*     Verschaffen van een basis leidraad, geen wettelijk advies zijnde, hoe te reageren indien U geconfronteerd wordt met de LRAU. Verschaffen van een lijst van advocaten met ervaring in dit soort zaken.

*     Zorgen dat de media geinformeerd en voorgelicht blijven.

 

Bestuursleden en andere contact personen:

Enrique Climent, Voorzitter,Tel 639 667 982   (Valenciano, Engels, Spaans) presidente@abusos-no.orgor tahu-tahu@hotmail.com

Charles Svoboda, VizeVoorzitter,Tel.  96 649 7879   (Engels, Spaans, Frans) , presidente@abusos-no.org

Raquel Paz, Secretaria, Tel. 627 405 667   (Spaans, Engels)   ( ra_paz@hotmail.com )

Wilhelmina Hardee, Penningmeester, Tel. 96 574 9023 (Nederlands, Duits, Engels) , willyhardee@gmail.com 

Al deze zaken kosten geld, m.n. juridisch advies, wij vragen U ons te steunen door donateur te worden. Wij stellen voor een minimum van 25 euro per huishouden. Wilt U a.u.b. het onderstaande formulier invullen. Ieder jaar zullen wij verantwoording afleggen hoe de gedoneerde gelden besteed zijn. Op verzoek kan dat vaker gebeuren.

Wij hopen dat U ons wilt steunen door ”donateur” te worden. In ieder geval zouden wij graag een kort overzicht ontvangen van Uw probleem. Indien U geen onmiddellijk probleem heeft, maar bezorgd bent voor de toekomst willen wij dit ook graag weten. Geen enkel individueel geval zal dit openbaar gemaakt worden zonder Uw toestemming.

Gaarne dit formulier sturen aan: W. Hardee, Apartado de Correos 333, 03720 Benissa, Alicante, Spanje

Of stuur dit per e-mail aan: aun@abusos-no.org

 

Naam_____________________________   Telefoon__________________

 

E-mail_________________________________________

 

Adres______________________________________________________________

 

Bedrag bijgesloten per cheque of overgemaakt_______________________________

 

Schrijf cheques of overmaaksels uit aan: “Abusos Urbanisticos No”  

Rekening bij

CAIXALTEA, Av. Madrid, 12, CALP, Alicante

Cuenta: 3045 0015 65 2025579224 IBAN: ES61 3045 0015 6520 2557 9224

P.S. Bovenstaand document is ook op aanvraag beschikbaar in het Spaans, Duits, Engels, Frans, Valenciano en Zweeds. Wilt U dit schrijven a.u.b. doorgeven aan anderen die mogelijk ”Abusos Urbanisticos No” willen steunen.

 


Disclaimer: The information provided on abusos-no.org is not intended to be legal advice,
but merely conveys general information related to issues commonly encountered.