FINAL CARRER CAMPOS, FRONT CREU ROJA

  

 

SALVEM DÉNIA, SALVEM LA MARINA. DIGUEM PROU.

 

Estem assistint a un procés cada vegada més accelerat, a Dénia, però també a tota la Marina i a tot el País, de canvis en el territori i el paisatge. El procés urbanitzador i d’artificialització del territori s’estén arreu, cada vegada mes de pressa. Es consumeix sòl com mai no s’havia fet, de forma irresponsable per la sostenibilitat. La degradació del territori, del paisatge, dels seus valors naturals i culturals, és cada dia mes gran. Es perd identitat, qualitat de vida i es malbaraten recursos. Tot es ven com progrés!. 

Ens han furtat el paper de protagonistes en la planificació urbanística i territorial, de la forma de ciutat. Ens hem oblidat de la responsabilitat social envers la creació i preservació d’un entorn de qualitat per a viure. Tot ho decideixen en despatxos d’empreses, Generalitat i Ajuntaments, estem cansats de veure entrar als despatxos “trajejats” amb maletins que surten amb nous projectes destructors. 

Estem farts de veure passar els anys i vorer com les infraestructures viaries, les educatives, les sanitàries, d’aigua, llum, telèfon..., son cada vegada mes cares i mes precàries.   

Ens hem cansat, Demanem l’obertura d’un ampli debat social que delimite el model territorial, social econòmic i energètic. 

DIGUEM PROU: DEMANEM UNA MORATÒRIA QUE COMPORTE LA NO APROVACIÓ, LA SUSPENSIÓ I LA PARALITZACIÓ DELS PROJECTES URBANISTICS.

************************************************************************

  

STOP . SALVEM DÉNIA, SALVEM LA MARINA

 

Estamos asistiendo a un proceso cada vez más acelerado, en Dénia, pero también en toda la Marina y en todo el País, de cambios en el territorio y el paisaje. El proceso urbanizador y de artificialización del territorio se extiende, cada vez mes aprisa. Se consume suelo como nunca se había hecho, de forma irresponsable para la sostenibilidad. La degradación del territorio, del paisaje, de sus valores naturales y culturales, es cada día mas grande. Se pierde identidad, calidad de vida y se derrochan recursos. Todo se vende como progreso!. 

Nos han robado el papel de protagonistas en la planificación urbanística y territorial, de la forma de ciudad. Nos hemos olvidado de la responsabilidad social hacia la creación y preservación de un entorno a calidad para vivir. Todo lo deciden en despachos de empresas, Generalidad y Ayuntamientos, estamos cansados de ver entrar en los despachos “trajeados” con maletines que salen con nuevos proyectos destructores. 

Estamos hartos de ver pasar los años y ver como las infraestructuras viarias, las educativas, las sanitarias, de agua, luz, teléfono..., son cada vez mes caras y mas precarias.   

Nos hemos cansado, Pedimos la apertura de un amplio debate social que delimite el modelo territorial, social económico y energético.

 

STOP: PEDIMOS UNA MORATORIA QUE COMPORTE LA NO APROBACIÓN, LA SUSPENSIÓN Y LA PARALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS

 

 


Disclaimer: The information provided on abusos-no.org is not intended to be legal advice,
but merely conveys general information related to issues commonly encountered.